نوشیدنی های گرم

 HOT DRINKS 

نوشیدنی گرم بر پایه اسپرسو

Espresso Based Drink

سولوSOLO16000 T
دوپیوDoppio18000 T
آمریکانوAmericano19000 T
ماکیاتوMacchiato19000 T
کاپوچینوCappuccino19000 T
موکاچینوMochaccino22000 T
موکاMocha20000 T
آفوگاتوAffogato20000 T
کافه لاته Latte23000 T
کارامل ماکیاتوCaramel Macchiato23000 T

قهوه های دمی

Based Coffee

فرنچ پرسFrench Press21000 T
ایبریک (ترک)Turkish Coffee17000 T
یونانیGreek Coffee19000 T

چای و دمنوش

Tea and Herbal Tea

چای سادهTea10000 T
بهار نارنجOrange Blossom15000 T
چای قوریTeapot Tea18000 T
چای سبزGreenTea16000 T
سیب دارچینApple-Cinnamon16000 T
بورا بوراBora Bora16000 T
دمنوش پارسیPersian Herbal Tea16000 T
لاهیجانLahijan17000 T
گل گاوزبانBorage20000 T
دمنوش آرامشPeace Herbal Tea18000 T
آیس مینتIceMint18000 T
دمنوش یونانیGreek Herbal Tea18000 T
ماسالاMasala22000 T

نوشیدنی گرم بر پایه شیر

Milk based Warm Drink

هات چاکلت Hot Chocolate 21000 T
وایت چاکلتWhite Chocolate21000 T
شیر نوتلا Nutella Mikl22000 T