دسر و کیک

Cake and Dessert

دنیشDanish17000 T
چوبکBreadstick20000 T
کروسانCroissant22000 T
پن شکلاتیPain un Chocolate20000 T
سیترول دارچینیCinnamon Roll22000 T
وافل نوتلاNutella Waffle25000 T
وافل نوتلا با میوه Nutella Waffle with Fruit30000 T
بستنی با گرانولا Ice Cream with Granola35000 T
باقلوا بستنی Baklava with Ice Cream35000 T
کیک روزCake Of The Day--