منو اسنک 

Snack MENU

غذا

سیب زمینی سرخ شدهسیب زمینی مزه دار شده - سس قارچ 38000 T
سیب زمینی سرخ شدهسیب زمینی مزه دار شده - سس پنیر38000 T
سیب زمینی آمریکاییجدیدگوشت ژولین شده - سیب زمینی مزه دار شده - پنیر پارمزان - گوجه گیلاسی - قارچ - 3 تاپینگ سس- ذرت55000 T
چیکن پوتینسیب زمینی مزه دار شده - مرغ - پنیر پیتزا - ذرت - هالوپینو -قارچ49000 T
بیف پوتینسیب زمینی مزه دار شده - گوشت - پنیر پیتزا - ذرت - هالوپینو - ذرت65000 T
ساندویچ فیله مرغفیله مرغ گریل شده - پنیر گودا -خیارشور - گوجه - ژامبون65000 T

پاستا

چیکن آلفردومرغ - قارچ - خامه - عصاره مرغ - فلفل سیاه56000 T
چیکن استراگانفپیاز - مرغ - قارچ - خامه - سس قارچ - عصاره مرغ - فلفل سیاه58000 T

SALAD

سزارمرغ گریل - نان سیر - کاهو - سس سزار - گوجه گیلاسی - زیتون - پنیر پارمسان48000 T
آیراکاهو - سس آیرا - سینه مرغ گریل - پنیر لاکتیکی - خیار - گوجه - پنیر پارمسان55000 T

PANINI

پنینی مرغنان چاپاتا - مر - سس پستو - قارچ - پنیر چدار - دورچین سیب زمینی55000 T
پنینی رُست بیفنان چاپاتا - گوشت - سس قارچ - دورچین سیب زمینی65000 T
پنینی مرغ با سس آلفردوچاپاتا -مرغ - خامه شیر - عصاره مرغ - پنیر گودا - فلفل سیاه58000 T

پیتزا

پیتزامواد55000 T
پیتزامواد55000 T
پیتزامواد55000 T