صبحانه

صُبحانه یا ناشتاشِکَننخستین وعدهٔ غذایی روز است که پس از بیدارشدن، معمولا در بامداد خورده ... ادامه مطلب